แจ้งกำหนดการส่งแผนการปฏิบัติการ ประจำปี 2557 (อาจารย์ ประธานสาขาทุกวิชา)
25 ส.ค. 2556 ( เข้าชม 736 ครั้ง )

 

กำหนดส่งแผนการปฏิบัติการ ประจำปี 2557

ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556

 

สามารถส่งเอกสารได้ที่

สำนักงานปรสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://graduate.psru.ac.th/imgData/file_f240cvttdp6i64l.zip


กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

http://pmis.psru.ac.th/

 

หากมีข้อสงสัยติต่อได้ที่

โทร. 055-241711

 

 

 

 

IP : 54.227.6.156
5
82
11463
11070
1012
เริ่มนับ