กำหนดการงานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
09 ส.ค. 2556 ( เข้าชม 1382 ครั้ง )


กำหนดการ (ภาคเช้า)
งานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ส่วนทะเลแก้ว
 
-------------------------------------------
 
พิธีไหว้ครู
นักศึกษาพร้อมกัน ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209 (ดนตรีไทยบรรเลง)
 
เวลา 08.00 น.
นักศึกษาลงทะเบียน / จับฉลากรับป้ายสี / รับเสื้อ
 
เวลา 08.30 น.
นักศึกษาพร้อม / ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์
 - ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำบทไหว้ครู
 
เวลา 09.00 น.
ผู้แทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ธูปเทียนแด่คณาจารย์ (ดนตรีไทยบรรเลง)
 
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
 
เวลา 09.45 น.เสร็จพิธี
 
---------------------------------------------------------
 
พิธีบายศรี - สู่ขวัญ
เวลา 10.00 น.
นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมกิจกรรม ทำความรู้จัก
 
เวลา 10.15 น.
นักศึกษาพร้อม / ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชา 
 - พราหมณ์เปิดบายศรี
- พราหมณ์แหล่เชิญขวัญน้อง
 - คณาจารย์ผูกข้อมือนักศึกษา
 
เวลา 12.00 น.
เสร็จพิธี
 
หมายเหตุ  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามความเหมาะสมด้วยคะ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กำหนดการ (บ่าย)
งานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์เกีฬาในร่ม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ส่วนทะเลแก้ว
 
-------------------------------------------
 
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้อง - พี่บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาพร้อมกัน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม 1
 
เวลา 13.00 น.
พิธีกรดำเนินรายการนำเข้ากิจกรรม
-นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมกิจกรรม ทำความรู้จัก
 
เวลา 13.15 น.
เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 
เวลา 17.00 น.
เสร็จการแข่งขันกีฬา
---------------------------------------------------------
 
งานเลี้ยงสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาพร้อมกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT.ชั้น 1)
 
เวลา 18.00 น.
งานเลี้ยงต้อนรับ (โต๊ะจีน) ดนตรีบรรเลง
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ / อาจารย์กล่าวต้อนรับ
- ตัวแทนรุ่นพี่,รุ่นน้อง กล่าวขอบคุณ แสดงความยินดี
- มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา
- กิจกรรมแสดงจากรุ่นน้อง
 
เวลา 21.00 น.
เสร็จพิธี
เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 
หมายเหตุ  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามความเหมาะสมด้วยคะ
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ