ประมวลภาพเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1-2 สิงหาคม 2556 และเข้าร่วมงาน วันสถาปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี
04 ส.ค. 2556 ( เข้าชม 2193 ครั้ง )

วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารภูมิราชภัฏ (ชั้นที่ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และเข้าร่วมงาน วันสถาปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมงาน วันสถาปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2556
เข้าร่วมโครงการการเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ