นิด้า จัดประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556
15 ก.ค. 2556 ( เข้าชม 2775 ครั้ง )

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงยังเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

1. ดูรายละเอียดได้ที่ www.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าประกวดได้ที่ โทรศัพท์ 02-7273374, 02-3750243 หรือติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. สมัครทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยส่งผลงานได้ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3. สมัครทาง E-mail ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2556 (ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th ) โดยสมัครมาที่ edu_serv@nida.ac.th หรือ kam2503@hotmail.com

4. สมัครด้วยตนเองภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยส่งผลงานได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 12 สาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก : เงินรางวัลสาขาละ 20,000 บาท
ระดับปริญญาโท : เงินรางวัลสาขาละ 10,000 บาท
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานทุกท่าน
เกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้รับรางวัล
**นำเสนอผลงานและรับรางวัล 6 กันยายน 2556
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 727 3374, 02 727 3376 โทรสาร. 02 374 1546 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/index.php/component/content/article/39

 
ติดต่อ:
กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 02-7273449, โทรสาร 02-3754375
อีเมล์ : kanokporn.j@ics.nida.ac.th
IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ