โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556
15 ก.ค. 2556 ( เข้าชม 1623 ครั้ง )
 
 
     เมื่ออังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา, ชมรมศิษย์บัณฑิต และมหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีและเข็มกลัดทองที่ระลึกระดับบัณฑิตศึกษาตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554-2555 จากนั้นมีพิธีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมจากประธานชมรมศิษย์บัณฑิต และยังมี คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์บัณฑิตรุ่นต่างๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เป็นจำนวนมาก
 
 
 
ประมวลภาพบรรยากาศในงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.225.59.14
39
82
14567
22114
24277
เริ่มนับ