ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554-2555
01 ก.ค. 2556 ( เข้าชม 1397 ครั้ง )

   

         ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 7.30 น.เป็นต้นไป ทางสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จะจัดกิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ ชมรมศิษย์บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ณ บริเวณหน้า อาคาร 4(ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์) พร้อมทั้งมีซุ้มแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต ดังต่อไปนี้

ซุ้มของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาจำนวน  1   ซุ้ม

ซุ้มของสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  3 ซุ้ม ประกอบด้วย

- สาขาบริหารการศึกษา                                          - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน      

- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ                                      - สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร         - สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา

       
         ณ โอกาสนี้ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตามวันและสถานที่ดังกล่าว


 
 
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตปีที่แล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ