โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 24-26 มิถุนายน 2556
28 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1031 ครั้ง )
   
   
    เมื่อวันที่ 24, 25, 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมด้วย นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร นางสาวพิลาวรรณ ประจำทอง นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ และนางวนิดา ตรีพรหม ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
    โครงการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานฯ ได้ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น และสามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานฯ เป็นระยะเวลาศึกษาดูงานทั้งหมด 3 วัน
 
วีดีทัศน์

http://www.youtube.com/watch?v=_EpqAITh4L8&feature=youtu.be

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ