งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2556
26 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1152 ครั้ง )

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 - 12.00น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 และมีคณาจารย์ รุ่นพี่สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมงาน มีการให้โอวาทและชี้แจงกฎระเบียบที่ควรทราบ อีกทั้งยังมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย และรองผู้อำนวยการฯ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ได้มากล่าวแนะนำวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ถูกต้อง หลักการทำวิทยานิพนธ์เบื้องต้น การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ กิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

 

ประมวลภาพงานกิจกรรม

 

 

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก!!

IP : 54.227.6.156
5
82
11463
11070
1012
เริ่มนับ