ขอเชิญส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9"
13 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1068 ครั้ง )

      กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9: การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556 ณ อาคารคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย จากหลากหลายสาขาตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง
      ผู้สนใจสามารถสอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญพร พรหมเมตตา (ผู้ประสานงานโครงการ) คุณจิราวัฒน์ ภูสีฤทธิ์ (ผู้ประสานงานส่งผลงานสาขามนุษยศาสตร์) คุณสาวิตรี โชติวรรณกุล (ผู้ประสานงานส่งผลงานสาขาวิทยาศาสตร์) โทร 043754416

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2556 
http://www.research.msu.ac.th/mrc

IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ