การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3
13 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1225 ครั้ง )

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชืญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2556 เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำวิจัย โดยเปิดรับบทความฉบับเต็มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 

 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=10000

IP : 44.192.254.246
59
40
20183
28250
18018
เริ่มนับ