โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Wisdom for Social Development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 2 สิงหาคม 2556
13 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1317 ครั้ง )

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The Wisdom Wisdom for Socail Development" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มติม

http://graduate.uru.ac.th/New%20folder/International%20Conference.php

IP : 54.198.142.121
37
91
14729
22114
24439
เริ่มนับ