กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
10 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1602 ครั้ง )

 

** แก้ไขเอกสารฉบับใหม่ **

          เปลี่ยนห้อง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากเดิม ห้อง ท.503 เปลี่ยนเป็นห้อง กอ.307

เพิ่มเติมห้อง

- สาขาการปกครองท้องถิ่น เป็นห้อง ท.503
- สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นห้อง ท.503
 


   ** เนื่องจากทางสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์และนักศึกษามาติดต่อจองห้องเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องที่ขอใช้เกิดตรงกัน จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและจัดระเบียบการใช้ห้องใหม่ เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าปฐมนิเทศให้เหมาะสม และเลี่ยงการเกิดปัญหาการใช้ห้องที่ตรงกันในแต่ละสาขาวิชา  ทางสำนักงานฯ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกของท่านอาจารย์และนักศึกษา มา ณ ที่นี้ด้วย  ขอบคุณค่ะ ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>คลิก<<

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ