มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
08 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 795 ครั้ง )

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://research.yru.ac.th/conres/?_p=item&i=24

IP : 3.80.38.5
41
82
12357
14863
3851
เริ่มนับ