เปิดหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
20 มิ.ย. 2562 ( เข้าชม 7731 ครั้ง )

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) ดังนี้

 

- หลักสูตรระดับปริญญาโท       เปิดรับจำนวน 9 สาขาวิชา

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก       เปิดรับจำนวน 4 สาขาวิชา

 

ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

5. สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

7. สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปิดรับสมัคร (เต็มแล้ว)

 

ระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

3. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

 

*เปิดรับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่ม 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562 นี้*

 

 

>>> สมัครรอบ 2 คลิก!!! <<<

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 055-241711

IP : 18.204.2.231
0
44
18796
20641
19833
เริ่มนับ