เปิดหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)
06 มี.ค. 2562 ( เข้าชม 7300 ครั้ง )

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1) ดังนี้

 

 - หลักสูตรระดับปริญญาโท       เปิดรับจำนวน 10 สาขาวิชา

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก       เปิดรับจำนวน 4 สาขาวิชา

 

ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

5. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

6. สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8. สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 

ระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

3. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

 

>>> ขออภัย ขณะนี้ปิดรับสมัครรอบที่ 1 แล้ว <<<

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 055-241711

 

IP : 18.204.2.231
39
67
18791
20641
19828
เริ่มนับ