โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
11 ก.พ. 2562 ( เข้าชม 951 ครั้ง )

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 โดยจัดวันเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งเป็น 2 เรื่องได้แก่

 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 61)
เรื่อง "การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 60)
เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์"
>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

 

IP : 18.204.2.231
1
44
18797
20641
19834
เริ่มนับ