โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Wisdom for Social Development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 2556
08 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 2272 ครั้ง )

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The Wisdom Wisdom for Socail Development" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://graduate.uru.ac.th/New%20folder/International%20Conference.php

IP : 44.192.254.246
63
40
20187
28250
18022
เริ่มนับ