โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
11 ก.พ. 2562 ( เข้าชม 225 ครั้ง )

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 โดยจัดวันเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งเป็น 2 เรื่องได้แก่

 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 61)
เรื่อง "การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 60)
เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์"

>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 โดยจัดวันเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งเป็น 2 เรื่องได้แก่

 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 61)
เรื่อง "การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับนักศึกษา ป.โท รหัส 60)
เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์"

>คลิกชมภาพกิจกรรม<

 

IP : 34.232.51.240
28
83
17291
18837
17148
เริ่มนับ