เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
17 ต.ค. 2561 ( เข้าชม 975 ครั้ง )

 

 

 

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 
(The 19th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network Conference)

 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
(Education for Sustainable Community Development)

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนส่งบทความ http://gnru2019.cmru.ac.th

 

 ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

IP : 18.204.2.231
39
67
18791
20641
19828
เริ่มนับ