โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
12 ก.ย. 2561 ( เข้าชม 393 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 นำทีมจัดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและเจ้า หน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มาต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาตลอดจนจบการศึกษาอีกด้วย

 

คลิกชมภาพกิจกรรม!!

IP : 3.80.38.5
41
82
12357
14863
3851
เริ่มนับ