ประกาศการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 2 / 2559)
27 ต.ค. 2559 ( เข้าชม 1050 ครั้ง )

logotrf

 

ประกาศการรับสมัครทุน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.  ระดับปริญญาโท

(รอบ 2 / 2559)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 2/2559  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rrimsd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 59 – 10 มิถุนายน 59 สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาโท

ทุน พวอ. ปริญญาโท เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 502,000 - 600,000 บาท สำหรับการศึกษาวิจัยไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ)

1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ (1 มิถุนายน 59– 10 มิถุนายน 59)

2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 2/2559)

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 มิ.ย. 59 – 10 มิ.ย. 59

ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

20 มิ.ย. 59

ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

22 มิ.ย. 59 – 22 ก.ค. 59

ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)

30 ก.ย. 59

แจ้งผลการพิจารณา

 

$1·        โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ

$1·        สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th

$1·        ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ที่ http://rri.trf.or.thà ดาวน์โหลด à ทุน พวอ.ปริญญาโท-เอก

                  

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทาง

เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

Attachments:
File Description File size Downloads
Download this file (master's degree2-2559.pdf)master's degree2-2559.pdf ระดับปริญญาโท (รอบ 2/2559) 625 kB 957

 

IP : 44.192.254.246
59
40
20183
28250
18018
เริ่มนับ