โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
27 ส.ค. 2559 ( เข้าชม 1079 ครั้ง )

 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (E - LIBRARY) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี อาจารย์ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปทั้งหมดคลิก!!

 

 

IP : 54.159.30.26
42
73
10569
12452
3612
เริ่มนับ