การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีปีการศึกษา 2559
30 ก.ค. 2559 ( เข้าชม 1440 ครั้ง )

 

 

ส่งบทความวิจัย

 

กำหนดการรับสมัคร

วันสุดท้ายของการรับบทความ 14 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอบทความ 16 สิงหาคม 2559
ชำระค่าลงทะเบียน 16 - 31 สิงหาคม 2559
วันสุดท้ายของการรับบทความแก้ไข 10 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 กันยายน 2559

 

ค่าลงทะเบียน

การประชุมครั้งนี้กำหนดค่าลงทะเบียน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คนละ 2,500 บาท
  • ผู้ร่วมฟังการเสนอผลงานวิจัย คนละ 1,200 บาท
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คนละ 1,000 บาท

 

 

สถานที่

สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย

  • ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับการประชุมรวม
  • ห้อง 1701,1702,1703,1704,1705 และ 1706 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับนำเสนอผลงาน
  • พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 

ระยะเวลาการจัดประชุม

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ที่ 15-16 ตุลาคม 2559

 

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ