สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
02 ก.ค. 2559 ( เข้าชม 1122 ครั้ง )

 

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1.การแพทย์ สาธารณสุข
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
3.การขนส่งระบบรางและโลจิสติกส์
4.การศึกษาการพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
5.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
6.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
8.พลาสติกชีวภาพ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1057

เปิดรับตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559

 

 

 

IP : 44.192.254.246
63
40
20187
28250
18022
เริ่มนับ