ลงชื่อเข้าร่วมงาน การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10 เม.ย. 2559 ( เข้าชม 479 ครั้ง )

  คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์ที่จะร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ลงชื่อก่อน 21 เมษายน 2559 สามารถมาลงชื่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 4 ห้อง 414 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 055 241711 


รายละเอียดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ 16 (คลิก)

สมัครออนไลน์ (คลิก)

 

IP : 54.198.142.121
37
91
14729
22114
24439
เริ่มนับ