โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยโดยใช้ Mplus วันที่ 17-18 มี.ค.59
17 มี.ค. 2559 ( เข้าชม 625 ครั้ง )

 
  เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยโดยใช้ Mplus โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการจัดอบรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ เป็นวิยากรในการอบรมครั้งนี้

 

บรรยากาศการจัดอบรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ