โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS วันที่ 10-11 มี.ค.59
10 มี.ค. 2559 ( เข้าชม 443 ครั้ง )

 
  เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการจัดอบรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ เป็นวิยากรในการอบรมครั้งนี้

 

บรรยากาศการจัดอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.81.46.194
86
97
18348
18283
26656
เริ่มนับ