บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. เข้าร่วมงานการประชุมงานวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ37
22 ธ.ค. 2558 ( เข้าชม 609 ครั้ง )
     
      เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (The 37th National Graduate Research Conference) นำทีมโดย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยภายในงานได้มีนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
46
62
12100
13170
30661
เริ่มนับ