บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2558
22 ธ.ค. 2558 ( เข้าชม 658 ครั้ง )
 
 
      เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมโดย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2558 โดยในการประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแสนหวี อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งในการประชุมได้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งท่าน ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อจาก ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ