บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
28 ส.ค. 2558 ( เข้าชม 822 ครั้ง )
     
      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมก้าวแรกสู่พิบูลสงคราม  ณ ห้องประชุมนนทรี (AV) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมแรกที่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย โดยในงานได้มีการกล่าวต้อนจากคณบดีคณะต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในภาคบ่ายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาได้พบกับนักศึกษา เพื่อแนะนำแผนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก้าวเข้าสู่รั้ว มรพส. ต่อไป
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ