บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “เริงสราญ สงกรานต์พิบูล”
22 เม.ย. 2558 ( เข้าชม 1083 ครั้ง )

     รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “เริงสราญ สงกรานต์พิบูล” พิธีรดน้้าขอพรผู้บริหาร-คณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ในเวลา 16.00 น.

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!

 

 

IP : 54.226.36.60
44
62
12098
13170
30659
เริ่มนับ