บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน "อัครวิศิษฏศิลป์ถิ่นสยาม" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
02 เม.ย. 2558 ( เข้าชม 823 ครั้ง )


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน อัครวิศิษฏศิลป์ถิ่นสยาม ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ