ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 มี.ค. 2558 ( เข้าชม 1204 ครั้ง )

      รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย ที่ปรึกษาคณบดี, รองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยศึกษาดูงานด้านโครงสร้างระบบการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย และแนวทาง การดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านนโยบายและแผน และ ด้านพัฒนานิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (TA 107) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ