ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
14 มี.ค. 2558 ( เข้าชม 717 ครั้ง )


        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 412 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

 

ภาพบรรยากาศการประชุม

 

 

 

 

 

>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก<

IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ