ประชุมแนะนำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใหม่ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14 มี.ค. 2558 ( เข้าชม 707 ครั้ง )


     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (รหัส 53) จนถึงปัจจุบัน (รหัส 57) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ การศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 433 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มรพส. (วังจันทน์)

 

ภาพบรรยากาศการประชุม
 

 

 

 

 

 

>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก<

 

 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ