ขอแสดงความยินดีกับคณบดีและคณะผู้บริหารใหม่
09 มี.ค. 2558 ( เข้าชม 638 ครั้ง )

 

     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป วาระ 4 ปี

 

 

         ในโอกาสนี้ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมไหว้สักการะศาลประจำ ส่วนวังจันทน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

 

          และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำพิธีส่งมอบงาน  ในตำแหน่งคณบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา และคณะผู้บริหารรับมอบงานจาก อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย และคณะผู้บริหาร ณ ห้อง 412 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มรพส. (ส่วนวังจันทน์)

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ