ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่4/57
02 พ.ย. 2557 ( เข้าชม 761 ครั้ง )

     เมื่อวันที่  29-30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิต ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และห้องสิริราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและการประกันคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและดำเนินการหาความร่วมมือในการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรม E – thesis เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปทั้งหมดคลิก!!

 

 

 

IP : 54.226.36.60
47
62
12101
13170
30662
เริ่มนับ