มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement Initiative)
22 ก.ย. 2557 ( เข้าชม 1203 ครั้ง )

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ อาคารภูมิราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวข้อ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement Initiative) เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uru.ac.th
โทร. 055-411-096 ต่อ 1642  หรือ 081-785-2200
โทรสาร 055-411-096 ต่อ 1642
e-mail : research.uru@gmail.com หรือ http://research.uru.ac.th 

IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ