สิงห์พิบูลจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษาและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสิงห์รปม.รุ่นพี่และรุ่นน้อง ประจำปี 57
17 ก.ย. 2557 ( เข้าชม 1032 ครั้ง )
 
     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดให้มีการทำบุญเข้าพรรษาและถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษารุ่น 1 ที่จบการศึกษากันหมดทั้ง 26 คน และต้อนรับนักศึกษารุ่น 3 ที่เข้ามาสู่สังคมของชาวสิงห์พิบูล ที่มีสมาชิกรวมทั้ง 3 รุ่นร่วมทั้งหมด 100 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********************************************************************
 
     และเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวการใช้หลักการบริหารความขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสิงห์รปม.ที่เข้ามาเป็นสิงห์ใหม่กับสิงห์รุ่นพี่ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่หลักสูตรให้ความสำคัญอย่างมากที่จะต้องมอบความเป็นสิงห์ให้กับสมาชิกใหม่ งานนี้สิงห์ทั้ง3รุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งทั้งที่จบไปแล้วและที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ภูอาบหมอกรีสอร์ต เขาค้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ข้อมูลข่าว -
ดร.วงศกร  เจียมเผ่า
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ