มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
03 ก.ย. 2557 ( เข้าชม 638 ครั้ง )

 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ได้เป็นตัวแทนในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์" ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้
IP : 54.198.143.210
0
64
10295
12638
32094
เริ่มนับ