โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
25 ส.ค. 2557 ( เข้าชม 995 ครั้ง )
   
   เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) นำทีมโดย ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  ห้อง ท.209  ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)โดยมีท่าน ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ และมีท่าน ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำในเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และมีคณาจารย์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นมากล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนใหม่ในครั้งนี้
 
 
 
บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ