ถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.)รุ่นที่ 1
20 ก.ค. 2557 ( เข้าชม 1531 ครั้ง )

 

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตรุ่น1 ที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้ง 26 คน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูป

 

 

IP : 54.227.6.156
5
82
11463
11070
1012
เริ่มนับ