โครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9-10 กรกฎาคม 2557
15 ก.ค. 2557 ( เข้าชม 1191 ครั้ง )
     
 
     เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ทุกคน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรในสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี
     เหตุผลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น อีกทั้งยังเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว (กรุงเทพมหานคร)และวัดใหญ่ชัยมงคล(จ.อยุธยา) เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ทางประวัติศาสตร์และเสริมสร้างให้คนในองค์กรรู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
 
 
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ