สอบจบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รปม.รุ่น 2
04 ก.ค. 2557 ( เข้าชม 861 ครั้ง )

 

     เมื่อวันที่ 19-26 มิย.ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับสิงห์รปม.2 (รหัส56) จำนวน 29 คน ทุกคนมีผลการสอบเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการทุกท่าน ทำให้รุ่นนี้เหลืออีกเพียง 3 สิงห์ที่ยังไม่ได้สอบหัวข้อ และจากการตั้งใจเรียนและหลักสูตรได้บ่มเพาะอย่างเข้มข้น ทำให้เชื่อได้ว่าสิงห์รุ่น2 หลายคนจะสามารถจบการศึกษาเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้ภายในปีครึ่งเท่านั้น และดร.วงศกร เจียมเผ่า ประธานหลักสูตรรปม.ได้ฝากข่าวไปถึงว่าที่สิงห์รปม.3 (รหัส57) ทั้งที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วและที่กำลังสมัครในรุ่นหลังนี้ได้ทราบว่าทางหลักสูตรได้ตัดสินใจเปิดเพิ่มอีก 1 ห้องเพื่อที่จะรองรับกับความต้องการของผู้ที่สนใจ แต่อาจจะรับได้ไม่มากนัก จึงขอให้ผู้ที่สนใจรีบสมัครเข้ามา

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ