ม.แม่โจ้ เชิญ 7 มหาวิทยาลัย จาก 5 ชาติ ถกแผนรับมืออาเซียน
11 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 2543 ครั้ง )

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญ 7 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมหารือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

           วันนี้ (30 สิงหาคม 2556) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ"Perspective on Agricultural Education in Preparation for ASEAN" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบรับความต้องการและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

           ทั้งนี้ ภายในงานได้มีตัวแทนจาก 7 มหาวิทยาลัย ใน 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมสัมมนาด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย 

           1. Royal University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา
           2. University of Battambang ราชอาณาจักรกัมพูชา
           3. National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
           4. Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           5. University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://education.kapook.com/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ