จุฬาฯ เปิดตัวโปรแกรม-มาตรการ ตรวจสอบลอกวิทยานิพนธ์
11 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 2594 ครั้ง )

 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโปรแกรม-มาตรการ ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หลังพบมีรูปแบบการคัดลอกที่หลากหลาย

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดว่า เรื่องการคัดลอกผลงานทางด้านวิชาการถือเป็นเรื่องที่ต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามีรูปแบบการคัดลอกที่หลากหลายวิธี ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ โดยการใช้โปรแกรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งตัวโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้นมานั้น จะใช้ได้ดีกับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพราะรายวิชาเหล่านี้ต้องมีการแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ ขณะที่วิทยานิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์ยังต้องอาศัยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง

          ทั้งนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการทดลองโปรแกรมดังกล่าว โดยใช้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 15,000 ผลงาน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการคัดลอกผลงานวิชาการของคนอื่นมาไว้ในผลงานของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยก็จะขอเรียกคืนใบปริญญาคืนทันที

          ด้าน นายอมร เพชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำมาตรการ 3 มาตรการ ออกมาใช้ในการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการแล้ว ประกอบด้วย

          1. มาตรการสร้างจิตสำนึก อาทิ การอบรม และเปิดสอนรายวิชาจริยธรรมการวิจัยให้กับนิสิตทุกคน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย

          2. มาตรการป้องปราม โดยกำหนดให้นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมซียู อี-ธีสิส (CU e-Thesis) ซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องส่งแบบรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ  

          3. มาตรการติดตามตรวจสอบด้วยโปรแกรมเทิร์นอิทอิน (Turn it in) และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง โดยจะเริ่มใช้โปรแกรมดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2556

          สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่สามารถคัดลอกผลงานกันเองได้แล้ว

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.kapook.com/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

IP : 44.192.254.246
63
40
20187
28250
18022
เริ่มนับ