การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
02 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 1375 ครั้ง )
The National Graduate Research Conference is aimed to be a consortium for graduate students to present and exchange the advancement of their research to the academic society. The work present in this conference could be in the form of poster or oral presentation. The conference covers 3 main areas of:
 

Science and Technology
Health Science
Humanity, Social Science and Management

Important Dates
No. Activities Implementation Period
1 Submission of full paper via Easy Chair systemhttps://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ngrc29June 1, – August 31, 2013
2 Participant registration June 1,- October 24, 2013
3 Acceptance notification August 31, 2013
4 Acceptance notification by reviewer September 15, 2013
5 Submission of the revised manuscript 30 September 2013
6 Early birds registration payment September 15, 2013
7 Late registration payment By September 16-October 24, 2013
8 Oral presentations October 24-25, 2013
9 Poster presentations October 24, 2013 (start at 16.00-17.30)
 
รายละเอียดทั้งหมด

 

IP : 44.192.254.246
56
40
20180
28250
18015
เริ่มนับ