โครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 28-30 สิงหาคม 2556
02 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 2585 ครั้ง )
 
 
    เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น วันที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการศึกษาดูงาน อีกทั้งยังมีประธานสาขาวิชาและตัวแทนสาขาวิชาทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย และต่อเนื่องด้วยวันที่ 29 สิงหาคม ทางสำนักงานฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย" ณ โรงแรมศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปา  หาดจอมเทียน จ.ชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นประธานในการจัดประชุม และยังมีประธานสาขาวิชาและตัวแทนสาขาวิชาทุกสาขา มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 
28 สิงหาคม 2556  ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************
 
 
 29 สิงหาคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ณ โรงแรมศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปา  หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**********************************************************
 
 
 
 
 
>>  เก็บตกภาพบรรยากาศสวยๆ  <<
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ