เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตรุ่น1 ที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้ง 26 คน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง &n ... ( เข้าชม 69 ครั้ง )
( 15 ก.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย& ... ( เข้าชม 35 ครั้ง )
( 04 ก.ค. 2557 )
       เมื่อวันที่ 19-26 มิย.ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับสิงห์รปม.2 (รหัส56) จำนวน 29 คน ทุกคนมีผลการสอบเป็นท ... ( เข้าชม 94 ครั้ง )
( 16 มิ.ย. 2557 )
         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.)ได้จัดสอบจบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รหัสนักศึกษา 55 (รปม.รุ่นที่1) ทำให้นักศ ... ( เข้าชม 114 ครั้ง )
( 02 มิ.ย. 2557 )
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ผนึก 8 สถาบันเสนอผลงานวิจัยอาจารย์-ป.โท ซึ่งประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         2.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ... ( เข้าชม 264 ครั้ง )
IP : 54.83.233.11
100
89
4646
5007
14077
เริ่มนับ