เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) นำทีมโดย ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ ได้จัด ... ( เข้าชม 104 ครั้ง )
( 07 ส.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ ... ( เข้าชม 222 ครั้ง )
( 20 ก.ค. 2557 )
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตรุ่น1 ที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้ง 26 คน ซึ่งถือเป็นความ ... ( เข้าชม 181 ครั้ง )
( 15 ก.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย& ... ( เข้าชม 102 ครั้ง )
( 04 ก.ค. 2557 )
       เมื่อวันที่ 19-26 มิย.ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับสิงห์รปม.2 (รหัส56) จำนวน 29 คน ทุกคนมีผลการสอบเป็นท ... ( เข้าชม 190 ครั้ง )
IP : 184.72.141.31
50
70
1322
5209
18165
เริ่มนับ