เมื่อวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า ประธานหลักสูตร รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน และอาจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล ... ( เข้าชม 197 ครั้ง )
( 02 พ.ย. 2557 )
     เมื่อวันที่  29-30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิต ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และห้อง ... ( เข้าชม 135 ครั้ง )
( 27 ต.ค. 2557 )
      เมื่อวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับมหาบ ... ( เข้าชม 324 ครั้ง )
( 27 ต.ค. 2557 )
         เมื่อวันที่ เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคารบ ... ( เข้าชม 105 ครั้ง )
( 24 ต.ค. 2557 )
          บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์บัณฑิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทั ... ( เข้าชม 211 ครั้ง )
IP : 54.144.254.112
44
86
2360
4065
5174
เริ่มนับ