บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตามลิ้งค์สมัครออน ... ( เข้าชม 1605 ครั้ง )
( 08 มิ.ย. 2559 )
บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพโครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภา ... ( เข้าชม 58 ครั้ง )
( 02 มิ.ย. 2559 )
        บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ,ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์พร้อมด้วยนางพรทิพย์ เต็งเจริญ, นางวนิดา ตรีพรหม,น ... ( เข้าชม 57 ครั้ง )
( 27 มี.ค. 2559 )
      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง" ... ( เข้าชม 254 ครั้ง )
( 20 มี.ค. 2559 )
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ ... ( เข้าชม 271 ครั้ง )
IP : 107.22.93.79
22
112
11550
9078
16976
เริ่มนับ