เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยา ... ( เข้าชม 173 ครั้ง )
( 20 ก.ค. 2557 )
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตรุ่น1 ที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้ง 26 คน ซึ่งถือเป็นความ ... ( เข้าชม 168 ครั้ง )
( 15 ก.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย& ... ( เข้าชม 85 ครั้ง )
( 04 ก.ค. 2557 )
       เมื่อวันที่ 19-26 มิย.ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับสิงห์รปม.2 (รหัส56) จำนวน 29 คน ทุกคนมีผลการสอบเป็นท ... ( เข้าชม 164 ครั้ง )
( 16 มิ.ย. 2557 )
         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.)ได้จัดสอบจบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รหัสนักศึกษา 55 (รปม.รุ่นที่1) ทำให้นักศ ... ( เข้าชม 173 ครั้ง )
IP : 54.82.251.111
100
135
4397
5308
17233
เริ่มนับ