เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเห ... ( เข้าชม 186 ครั้ง )
( 21 พ.ย. 2556 )
    เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  รองผู้อำนวยการสำ ... ( เข้าชม 243 ครั้ง )
( 26 ก.ค. 2556 )
  ใบกำหนดโครงการ  <<คลิก>>   ใบขออนุญาติโครงการ  <<คลิก>>   ( เข้าชม 233 ครั้ง )
( 09 ส.ค. 2556 )
กำหนดการ (ภาคเช้า) งานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ส่วนทะเลแก้ว   ---------- ... ( เข้าชม 497 ครั้ง )
( 02 ก.ย. 2556 )
        เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น วันที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ ม ... ( เข้าชม 353 ครั้ง )
IP : 23.23.2.137
32
43
868
2146
6248
เริ่มนับ