เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเห ... ( เข้าชม 196 ครั้ง )
( 21 พ.ย. 2556 )
    เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  รองผู้อำนวยการสำ ... ( เข้าชม 250 ครั้ง )
( 26 ก.ค. 2556 )
  ใบกำหนดโครงการ  <<คลิก>>   ใบขออนุญาติโครงการ  <<คลิก>>   ( เข้าชม 237 ครั้ง )
( 09 ส.ค. 2556 )
กำหนดการ (ภาคเช้า) งานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ส่วนทะเลแก้ว   ---------- ... ( เข้าชม 501 ครั้ง )
( 02 ก.ย. 2556 )
        เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น วันที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ ม ... ( เข้าชม 360 ครั้ง )
IP : 54.234.60.133
2
79
1244
2146
6624
เริ่มนับ