เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (The 37th National Graduate Research Conference) นำทีมโดย รศ.ดร.ยุพร ริมชลกา ... ( เข้าชม 149 ครั้ง )
( 22 ธ.ค. 2558 )
          เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมโดย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานกา ... ( เข้าชม 139 ครั้ง )
( 11 ธ.ค. 2558 )
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมงานพิ ... ( เข้าชม 116 ครั้ง )
( 26 ต.ค. 2558 )
   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 “PSRU Graduates of 2015, Congratulations!” ณ ห้องคอนเวน ... ( เข้าชม 306 ครั้ง )
( 08 ก.ย. 2558 )
            เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธี “ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ และกีฬาสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับ ... ( เข้าชม 539 ครั้ง )
IP : 54.146.194.42
74
99
4621
7204
3311
เริ่มนับ