( 22 เม.ย. 2558 )
     รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อั ... ( เข้าชม 306 ครั้ง )
( 11 มิ.ย. 2558 )
    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ... ( เข้าชม 196 ครั้ง )
( 02 เม.ย. 2558 )
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวล ... ( เข้าชม 308 ครั้ง )
( 20 มี.ค. 2558 )
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย ที่ปรึกษาคณบดี, รองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ... ( เข้าชม 354 ครั้ง )
IP : 54.145.44.134
702
179
10339
8576
22295
เริ่มนับ