เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 “PSRU Graduates of 2015, Congratulations!” ณ ห้องคอนเวนชั่น วังจันทน์ริเวอร์วิว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย ... ( เข้าชม 142 ครั้ง )
( 08 ก.ย. 2558 )
            เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธี “ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ และกีฬาสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับ ... ( เข้าชม 382 ครั้ง )
( 28 ส.ค. 2558 )
            เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมก้าวแรกสู่พิบูลสงคราม  ณ ห้องประชุมนนทรี (AV) มหา ... ( เข้าชม 323 ครั้ง )
( 27 ส.ค. 2558 )
         ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ... ( เข้าชม 384 ครั้ง )
( 27 ส.ค. 2558 )
  เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพ ... ( เข้าชม 315 ครั้ง )
IP : 107.20.72.101
7
76
5737
5192
35099
เริ่มนับ